Bedrijfsongevallen en Arbo-wetgeving

  Bedrijfsongevallen kunnen een grote impact hebben op een bedrijf. Zeker als daarbij mensen gewond zijn geraakt of zelfs zijn komen te overlijden. Daarnaast kunnen bedrijfsongevallen worden onderzocht door de politie en toezichthouders (Inspectie SZW, de Arbeidsinspectie). Dit kan leiden tot strafrechtelijke vervolging van het bedrijf en van bij het bedrijfsongeval betrokken personen, alsook tot bestuurlijke handhaving. Bij ernstige overtredingen van de Arbeidsomstandighedenwetgeving (Arbo-wetgeving) moet rekening worden gehouden met de mogelijkheid van het opleggen van (een waarschuwing) preventieve stillegging.

  Preventieve stillegging
  Bovengenoemde preventieve stillegging houdt in dat de Inspectie SZW (werkzaamheden van) een bedrijf, dat meerdere keren één van de arbeidswetten overtreedt, kan stilleggen. Kort gezegd kan een preventieve stillegging worden opgelegd wanneer voor de derde keer een boete wordt opgelegd voor eenzelfde soort overtreding. Bij de tweede overtreding wordt een waarschuwing preventieve stillegging gegeven. Bij ernstige overtredingen wordt al bij de eerste boete de waarschuwing preventieve stillegging gegeven en bij de tweede boete kan de preventieve stillegging worden opgelegd.

  Toepassing preventieve stillegging bij overtreding arbeidswetten
  De preventieve stillegging kan worden ingezet bij overtreding van de volgende arbeidswetten:
  Arbeidsomstandighedenwet (Arbowet)
  Arbeidstijdenwet
  Wet arbeid vreemdelingen (Wav)
  Wet Minimumloon (WML)
  Wet allocatie arbeid door intermediairs (Waadi)
  Besluit risico zware ongevallen (Brzo)

  Libertas Advocaten adviseert bij deze onderzoeken en verleent bijstand aan bedrijven en personen in straf- en bestuurszaken. Daarbij adviseert Libertas Advocaten bijvoorbeeld over de mogelijkheden van de intrekking van een waarschuwing preventieve stillegging, alsook over de wijze waarop een preventieve stillegging kan worden afgewend.

  Neem contact op