Financieel strafrecht

    Het financieel strafrecht betreft de strafrechtelijke handhaving van financiële wet- en regelgeving. Deze wet- en regelgeving is veelal complex. De Wet op het financieel toezicht (Wft) is de belangrijkste Nederlandse wet op het terrein van het toezicht op de financiële sector. Deze wet vervult derhalve een centrale rol in het financieel strafrecht. Andere belangrijke financiële wetten zijn de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) en de Sanctiewet 1977 (SW). Bedrijven en particulieren kunnen opereren in een omgeving waarbij zij te maken kunnen krijgen met deze wetgeving (alsook op deze wetgeving gebaseerde regelgeving), aanbeveling en richtlijnen. Daarnaast kenmerkt dit rechtsgebied zich door het optreden van zowel toezichthouders (AFM, BFT en DNB) als het OM.

    Het financiële strafrecht omvat een breed terrein, van overtreding van de Wft (bijvoorbeeld beleggingsfraude of marktmisbruik) tot overtreding van internationale sanctieregels (overtreding van de SW). Libertas Advocaten biedt de deskundige bijstand die is vereist in procedures tegen de AFM, BFT, DNB en het OM.

     

    Contact Opnemen