Milieu

    Bedrijven en particulieren die actief zijn in de milieu sector hebben in hun bedrijfsvoering te maken met verplichtingen op grond van milieu- en arbeidsomstandighedenwetgeving. Hierbij kan worden gedacht aan kwesties in verband met (het niet naleven van) vergunningen, afvalstoffen (EVOA), bestrijdingsmiddelen (gewasbescherming en biociden) verontreiniging (emissies) en veiligheid (BRZO).

    Dit rechtsgebied kenmerkt zich door de verschillende toezichthouders (milieupolitie, Inspectie ILT, toezichthouders lagere overheden), FIOD en OM. In ‘milieu-zaken’ is kennis van de advocaat van deze bijzondere wet- en regelgeving vereist. Daarnaast is kennis van het (economisch)strafrecht vereist.

    Libertas Advocaten combineert deze kennis zodat bijstand op het hoogste niveau kan worden verleend.

    Neem contact op